Czy warto studiować filologię angielską?

Aleksandra Nowak 30-04-2020

W Internecie znajduje się mnóstwo zapytań o: filologia angielska studia. Młodzi ludzie, stojący u progu wyboru ścieżki zawodowej często zastanawiają się nad studiowaniem tego kierunku. To kierunek, który polega na nauce o języku angielskim, w tym o literaturze anglojęzycznej oraz o dydaktyce tego języka. O studiach mogą myśleć osoby, które płynnie posługują się językiem angielskim, gdyż od samego początku większość zajęć odbywa się po angielsku.

Argumenty za – filologia angielska studia

Trzeba przyznać, że filologia angielska studia najczęściej skupia pasjonatów, którzy w trakcie tych studiów mogą ją rozwijać. Takie osoby z chęcią podejmują pogłębianie wiedzy związanej z historią powstania języka oraz jego literaturą.

Studia te są doskonałym przygotowaniem do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Oczywiście kończąc filologię angielską nie uzyskuje się tytułu tłumacza przysięgłego, jednak wspomagają one zdanie egzaminu państwowego. Przed przystąpieniem do tego egzaminu należy zwiększyć znajomość słownictwa specjalistycznego.

Będąc studentem filologii angielskiej łatwiej jest zdobyć szansę wyjazdu na wymianę studencką, w trakcie których studenci mają możliwość rozwoju językowego, osiągnięcia istotnych certyfikatów, nawiązania nowych relacji, pogłębienia czy znalezienia nowych pasji i zainteresowań. Takie wyjazdy z pewnością zapadają w pamięć studentom na całe życie.

Absolwenci anglistyki mogą pracować w różnych miejscach, np. w szkołach państwowych, szkołach językowych prywatnych, na stanowisku korepetytora – ostatnio korepetycje online cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród młodzieży szkolnej, ale i osób dorosłych. Ponadto, osoby kończące filologię angielską mogą zdobyć zatrudnienie w firmach i organizacjach międzynarodowych, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach, spółkach i urzędach o charakterze międzynarodowym, instytucjach, organach i agencjach Unii Europejskiej, instytucjach kulturalnych, agencjach filmowych, galeriach, muzeach, nawiązujących międzynarodowe kontakty, redakcjach, portalach internetowych, telewizji czy radiu, biurach spraw zagranicznych instytucji administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz ministerstwach (spraw zagranicznych, gospodarki, kultury) i agencjach rządowych.

Czy warto studiować filologię angielską?

Argumenty przeciw podjęciu studiów na tym kierunku

Na anglistykę nie powinny aplikować osoby, które nie są zainteresowane językiem angielskim. To studia dla osób z pasją, które zainteresowane są tym językiem, zarówno pod kątem historycznym, literackim jak i gramatycznym. Trzeba mieć świadomość, że studia te nie równają się z rozszerzonym kursem języka angielskiego. Program tych studiów często jest wzbogacony w wiele różnych pozajęzykowych treści.

Na wielu uczelniach studia te są nienauczycielskie, więc osoby zainteresowane nauczaniem w szkołach będą musiały podjąć drugi kierunek studiów pedagogicznych, by w pełni móc korzystać z jednego i drugiego dyplomu.

Warto dogłębnie przeanalizować, czy faktycznie ten kierunek studiów jest dla nas i czy rzeczywiście z nim chcemy wiązać swą przyszłość zawodową.