Czy warto posłać swoją pociechę do przedszkola?

Kinga Latoń 10-05-2021

Błędne jest przekonanie, mówiące o tym, że dzieci, które nie chodzą do przedszkola słabiej się rozwijają. Mimo to istnieje ogrom różnych motywów, dla których warto zapisać własne dziecko do przedszkola. O jakich korzyściach więc mowa?

Lekcja samodzielności

Każde przedszkole ma własne wymagania, którym dziecko musi sprostać przed przyjęciem do przedszkola. Najczęściej jednak każde dziecko musi mieć w podstawowym stopniu opanowane umiejętności z zakresu samodzielności. Do takich bazowych czynności zaliczana jest zdolność samodzielnego jedzenia, ubierania się oraz sygnalizowania potrzeb fizjologicznych. Każde dziecko przejawiające te zdolności bardzo szybko je utrwalają przebywając w grupie przedszkolnej.

Aspekt społeczny

Pierwszą grupą społeczną i najważniejszą w życiu dziecka jest oczywiście rodzina, jednakże istotne jest także to, by dziecko rozwijało się pośród rówieśników. Nic tak jak przedszkole nie nauczy nawiązywania nowych kontaktów, rozwiązywania konfliktów oraz funkcjonowania w grupie. Przedszkole to miejsce, w którym nawiązują się pierwsze sympatie i antypatie. Jest to ogromnie ważne dla rozwoju społecznego dziecka.

Czy warto posłać swoją pociechę do przedszkola?

Nauka współpracy

Bardzo często polskie rodziny tworzą rodzice z jednym dzieckiem bądź dwoma, w których różnica wieku między dwójką jest dość spora. Bywa też, że z powodu braku dzieci innych w rodzinie czy okolicy maluchy dorastają bez kontaktu z innymi dziećmi. Dzieci samotnie się bawiące nie nabywają umiejętności współdziałania. Przedszkole stwarza idealne warunki do tego, by uczyć się współpracy z rówieśnikami i poznać zasady jakie panują w danej grupie.

Pozostałe korzyści

Przedszkole jest także świetną nauką tolerancji. Wynika to z tego, że do przedszkola chodzą bardzo różne dzieci. Każdy z nich pochodzi z innej rodziny, inaczej się zachowującej, spędzającej czas itp. Dziecko dzięki temu uczy się, że na świecie występują różnice oraz zdaje sobie sprawę, że są one w porządku. To także doskonała okazja do zapoznania się innymi kulturami. Ponadto przedszkole jest najlepszą przestrzenią do nauki dzielenia. Uczą się czekania na własną kolej, odpowiadania na pytanie i rozumienia z tego, że oprócz nich jest jeszcze mnóstwo innych dzieci z różnymi potrzebami i pragnieniami.